Žiadosť o registráciu do vernostného programu

Všetky údaje sú povinné

Kde tento kód nájdem

Účastník vernostného programu prehlasuje, že nejedná v rozpore s internými predpismi a pravidlami svojho zamestnávateľa a o svojej účasti informoval kompetentné osoby u svojho zamestnávateľa. Vlastníkom darčeku sa vždy stáva právny subjekt, ktorý je v obchodnom vzťahu so spoločnosťou ACTIVA.